• podatki od pracy
  • podatki od konsumpcji
  • majątku
  • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • pozostałe dochody