Mapa Wydatków Państwa 2014

Mapa Wydatków 2014

Mapa Wydatków Państwa to jeden ze sztandarowych projektów Fundacji Republikańskiej. Zasadniczym celem Mapy Wydatków Państwa jest pokazanie zwykłym obywatelom, na co rządzący przeznaczają ich podatki. Dzięki graficznej formie odwzorowania na Mapie widać skalę i proporcje konkretnych pozycji. Powierzchnia pojawiających się kół jest proporcjonalna do sum wydatkowanych na opisane zadania. Z przeprowadzonych analiz wyłania się szereg wniosków.

Główne wnioski

W 2014 roku po raz kolejny wzrosły wydatki państwa i wyniosły 733 728 mln złotych. Deficyt finansów publicznych wyniósł 55 200 mln notując spadek aż o 27,41%. Wydatki o ponad 10% wzrosły w sześciu sektorach: obrona narodowa, kultura i media, infrastruktura, gospodarka, środowisko, sport i turystyka, a znacząco spadły jedynie w finansach oraz rolnictwie, odpowiednio o 13,27% oraz o 7,88%. Wydatki państwa ogółem w 2014 roku wzrosły o 26 101 mln złotych.

  2013 2014 zmiana zmiana %
Instytucje polityczne 5 242 5 214 -28 -0,53%
Kultura i media 9 537 10 679 1 142 11,97%
Emerytury i renty 216 977 230 968 13 991 6,45%
Infrastruktura 62 720 71 920 9 200 14,67%
Bezpieczeństwo i sprawiedliwość 28 139 28 873 734 2,61%
Finanse 83 023 72 008 -11 015 -13,27%
Gospodarka 9 463 10 944 1 481 15,65%
Środowisko 15 022 17 282 2 260 15,04%
Sport i turystyka 5 541 6 206 665 12,00%
Nauka i szkolnictwo wyższe 18 957 19 771 814 4,29%
Obrona narodowa 21 817 25 018 3 201 14,67%
Edukacja 63 893 66 732 2 839 4,44%
Rolnictwo 16 987 15 648 -1 339 -7,88%
Zdrowie 75 267 75 760 493 0,66%
Rynek pracy 16 939 16 924 -15 -0,09%
Pomoc społeczna 41 266 42 673 1 407 3,41%
Utrzymanie samorządów 16 837 17 108 271 1,61%
Ogółem 707 627 733 728 26 101 3,69%

Zmiany w OFE

Z analizy dokonanej przez ekspertów Fundacji Republikańskiej wynika, że zmniejszenie wydatków w dziale finanse nie jest związane z poprawą efektywności sektora publicznego, a z nacjonalizacją środków zgromadzonych w OFE.

Umorzenie obligacji zgromadzonych w OFE przyczyniło się do zmniejszenia zadłużenie sektora publicznego o 66 009 mln złotych. Decyzje największych banków centralnych o prowadzeniu polityki luzowania ilościowego wywołały ogólnoświatowy trend  obniżki oprocentowana obligacji państwowych, z czego skorzystała także Polska. W efekcie koszty obsługi zadłużenia zmalały o 8 004 mln.

Potęga informatyczna

Konieczność informatyzacji instytucji publicznych Polacy odczuwają każdego dnia. W 2014 roku samorządy postanowiły sprostać oczekiwaniom społecznym. Wydatki samorządów na informatykę poszybowały w górę aż o 123,67%. Pozostaje pytanie kto zauważył różnice…

Masz pytania i wątpliwości? Kliknij tu!