Mapa Wydatków w Ochronie Zdrowia 2017

Mapa Wydatków w Ochronie Zdrowia przedstawia bezpośrednie, pośrednie i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce. Mapa powstała na podstawie skonsolidowanych wydatków z budżetu państwa, samorządów, funduszów ubezpieczeń społecznych, funduszy celowych, agencji o charakterze publicznym oraz wydatków prywatnych w 2017 roku. Mapa pokazuje realne koszty ochrony zdrowia w Polsce.

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.