Zasadniczym celem Mapy Wydatków Państwa jest pokazanie obywatelom, na co rządzący przeznaczają ich podatki oraz co powoduje tak groźne narastanie długu publicznego.

Jakie cele spełnia Mapa Wydatków?

  • są użytecznym narzędziem obrazującym skalę wydatków państwa
  • pokazują jak wiele różnych instytucji jest finansowanych przez państwo polskie
  • przedstawiają priorytety budżetowe administracji
  • pozwalają prowadzić w pełni merytoryczną dyskusję o stronie wydatkowej opartą o twarde, ale i przystępnie przedstawione dane
  • edukuje ludzi jak działa państwo i z jakich elementów się składa