• Administracja
  • Edukacja
  • Bezpieczeństwo Publiczne
  • Wymiar sprawiedliwości
  • Pomoc społeczna
  • Obrona narodowa
  • Obsługa rent i emerytur