Przerost sektora publicznego, a w szczególności administracji, jest w Polsce faktem nie negowanym przez nikogo. Jednocześnie nikt, na czele z władzą, nie zadał sobie trudu, by dokładnie opisać skalę zatrudnienia oraz koszty aparatu urzędniczego. Dlatego w Fundacji Republikańskiej postanowiliśmy stworzyć Mapę Zatrudnienia w Sektorze Publicznym. Jest to unikatowy przegląd stanu zatrudnienia we wszystkich dziewięciu głównych działach sektora publicznego.

  • Administracja
  • Edukacja
  • Bezpieczeństwo Publiczne
  • Wymiar sprawiedliwości
  • Pomoc społeczna
  • Obrona narodowa
  • Obsługa rent i emerytur