Chcesz wiedzieć na co idą Twoje podatki? Gdzie marnowane są pieniądze? Z jakich elementów składa się państwo?

Fundacja Republikańska uruchomiła projekty Map Dochodów i Wydatków Państwa oraz Mapy Zatrudnienia w Sektorze Publicznym. Są one zbiorem wszystkich danych o kosztach i dochodach oraz o tym ilu urzędników i innych pracowników zatrudnia sektor publiczny. Robimy to, gdyż patrzenie władzy na ręce to podstawa społeczeństwa obywatelskiego, które chcemy z Wami budować. W końcu państwo finansuje się z naszych pieniędzy, więc musimy wiedzieć na co je wydaje.

Zasadniczym celem Mapy Wydatków Państwa jest pokazanie obywatelom, na co rządzący przeznaczają ich podatki oraz co powoduje tak groźne narastanie długu publicznego. Natomiast w ramach Mapy Dochodów pokazujemy drugą stronę medalu – skąd pochodzą na to środki

Jakie cele spełniają Mapy Dochodów i Wydatków?

 • są użytecznym narzędziem obrazującym skalę przepływów finansowych państwa
 • pokazują jak wiele różnych instytucji jest finansowanych przez państwo polskie
 • wskazują źródła dochodów sektora finansów publicznych
 • przedstawiają priorytety budżetowe administracji
 • pozwala prowadzić w pełni merytoryczną dyskusję o stronie wydatkowej i dochodowej (podatkowej), opartą o twarde, ale i przystępnie przedstawione dane
 • edukuje ludzi jak działa państwo i z jakich elementów się składa

Mapa Zatrudnienia w Sektorze Publicznym

Przerost sektora publicznego, a w szczególności administracji, jest w Polsce faktem nie negowanym przez nikogo. Jednocześnie nikt, na czele z władzą, nie zadał sobie trudu, by dokładnie opisać skalę zatrudnienia oraz koszty aparatu urzędniczego. Dlatego w Fundacji Republikańskiej postanowiliśmy stworzyć Mapę Zatrudnienia w Sektorze Publicznym. Jest to unikatowy przegląd stanu zatrudnienia we wszystkich dziewięciu głównych działach sektora publicznego.

 • Administracja
 • Edukacja
 • Bezpieczeństwo Publiczne
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Pomoc społeczna
 • Obrona narodowa
 • Obsługa rent i emerytur
 • Obsługa rynku pracy