W celu maksymalnie transparentnego i zrozumiałego zaprezentowania danych, zaproponowaliśmy autorski system klasyfikacji dochodów publicznych. Podzieliśmy go na pięć kategorii: podatki od pracy, podatki od konsumpcji, podatki majątkowe, podatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pozostałe dochody.

Podatki od pracy

Na największą kategorię dochodów sektora finansów publicznych składają się: składki na ubezpieczenia społeczne (m.in. ZUS, KRUS, Fundusz Pracy), składka zdrowotna (NFZ) oraz podatek dochodowy (PIT, z wyłączeniem PIT-36 – uznanego za podatek od działalności gospodarczej – oraz podatku “Belki”, będącego podatkiem majątkowym).

Podatki od konsumpcji

Dział ten tworzą wpływy z: VAT, akcyzy, podatku od gier, opłaty paliwowej oraz opłaty za przejazd płatnymi odcinkami.

Podatki od majątku

Kategorię tę w głównej mierze budują podatki od nieruchomości. Jej dopełnieniem są podatki: “Belki” (od zysków kapitałowych), rolny, od spadków i darowizn oraz leśny.

Podatki związane z działalnością gospodarczą

W grupie tej zebraliśmy dochody państwa związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej. Jej składnikami są: CIT, PIT-36, podatki od kopalin i środków transportu, dochody od osób rozliczających się za pomocą karty podatkowej oraz opłaty na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozostałe dochody

Pozycje w tej kategorii to dochody, których nie można zakwalifikować do żadnego z poprzednich działów. Przykładowo są to dochody: funduszy celowych, państwowych osób prawnych, agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej. W grupie tej znalazły się również: wpływy z cła i podatku od czynności cywilnoprawnych, wpłata z zysku NBP, dywidendy z akcji spółek Skarbu Państwa oraz dochody majątkowe jednostek samorządu terytorialnego.

Wszystkie Mapy można pobrać poniżej: