Fundacja Republikańska

ul. Nowy Świat 41

00-042 Warszawa

tel./fax: +48 22 891 07 37

e-mail: biuro@fundacjarepublikanska.org

www.fundacjarepublikanska.org

KRS: 0000340559
NIP: 952-207-86-26
REGON: 142075516

Alior Bank: 84 2490 0005 0000 4520 9156 1754

Koordynator projektu: Grzegorz Zatorski

e-mail: grzegorz.zatorski@fundacjarepublikanska.org

Osoby zainteresowane organizacją dyskusji lub spotkań wokół Map Dochodów i Wydatków Państwa, bądź chcą podzielić się swoimi uwagami prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu.