W 2020 roku dochody państwa wyniosły 915 mld zł.

Dochody Państwa wzrosły o blisko 30 mld zł, co oznacza najniższy wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.

Najważniejszym wnioskiem z Mapy Dochodów jest spadek dochodów z tytułu PIT (rozlicznego wg. skali podatkowej), aż o 5,5 mld zł. Niewątpliwie za ten stan rzeczy należy przyjąć czasowe ograniczenie, bądź też zakaz działalności gospodarczej. Warto nadmienić, że po raz pierwszy odnotowano spadek dochodów w jednej grupie.

Sama struktura dochodów państwa jest niezmienna – za 40% wszystkich odpowiadają podatku od pracy, a najmniejszy wkład pochodzi od podatków od majątku (3%).

Poszczególne grupy dochodów państwa prezentują się następująco: