W 2020 roku wydatki państwa przekroczyły 1 bilion zł i wyniosły 1 059 mld zł.

Niezmiennie na czele najwyższych wydatków w naszym kraju plasują się Emerytury i Renty (315 mld zł), stanowiące 30% wszystkich wydatków Państwa, natomiast najmniej finansowane są zadania z zakresu sportu oraz turystyki, na które przeznaczono 7,8 mld (0,7% wszystkich).

Największy wzrost wydatków dotyczył rynku pracy, szczególnie dotknięty przez wprowadzony lockdown. 33 mld wzrost w tej grupie, dotyczył m.in. dofinansowania wynagrodzeń pracowników (11 mld zł), umorzenia pożyczek (9 mld zł) czy świadczeń postojowych (5,8 mld zł).