Mapa Wydatków w Kulturze 2019

Na marginesie „Mapy Kultury” Polski system finansowania kultury nie odbiega od systemów innych państw Unii Europejskiej, a centrum decyzyjne mieszczące się w jednym ośrodku ułatwia efektywne dysponowanie środkami, stanowienie standardów i tworzenie dalekosiężnych planów. Ciągle niewystarczające jest kulturalne zaangażowanie sfery prywatnej i biznesu W 1989 r., u progu zmian ustrojowych, finansowanie kultury polskiej było domeną … Czytaj dalej Mapa Wydatków w Kulturze 2019