Przedstawiamy Państwu Mapę Wydatków w Ochronie Zdrowia

Fundacja Republikańska prezentuje Mapy Wydatków w Ochronie Zdrowia, które przedstawiają publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce.

Dyskusja na temat wydatków w służbie zdrowia trwa w Polsce od lat, chcąc jednak podejść do tego tematu na poważnie i mieć pełną perspektywę należy spojrzeć na to zagadnienie całościowo. Aby wyjść naprzeciw postanowiliśmy stworzyć Mapę Wydatków w Ochronie Zdrowia, która obrazuje skalę wyzwania jakim są finanse w ochronie zdrowia. 

Na Mapie zostały skonsolidowane i uporządkowane wydatki:

  • budżetu państwa
  • samorządów
  • funduszy ubezpieczeń społecznych
  • funduszy celowych
  • agencji i innych instytucji publicznych
  • gospodarstw domowych

Powierzchnia kół jest proporcjonalna do kwot przedstawionych na Mapie dzięki czemu w prosty i czytelny sposób przedstawione są różnice pomiędzy poszczególnymi pozycjami.

Z uwagi na złożoność zagadnienia wydatki publiczne, jak i prywatne podzieliliśmy na dwie kategorie:

Koszty bezpośrednie (ang. direct cost) określają wartość wszystkich dóbr, usług i innych zasobów zużytych w czasie realizacji danej procedury. Można wyróżnić koszty bezpośrednie medyczne (np. wydatki poniesione na zakup sprzętu medycznego, leków, pracę personelu medycznego, diagnostykę, pobyt w szpitalu) oraz niemedyczne (wydatki związane ze stosowaniem specjalnej diety, transportem do szpitala, opiekę nieformalną).

Koszty pośrednie (ang. indirect cost) są to koszty pośrednio związane ze stanem zdrowia które nie są wprost związane z procesem leczenia. Możemy wyróżnić koszty które są konsekwencjami chorób (np. renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki chorobowe), oraz mające na celu propagowanie zdrowego trybu życia, gdyż zdrowi obywatele to obniżone przyszłe koszty leczenia zdrowotnego, (np. zajęcia sportowe dla uczniów, propagowanie sportów zimowych, program rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej).

Wszystkie Mapy można pobrać poniżej: