• są użytecznym narzędziem obrazującym skalę wydatków państwa
  • pokazują jak wiele różnych instytucji jest finansowanych przez państwo polskie
  • przedstawiają priorytety budżetowe administracji
  • pozwalają prowadzić w pełni merytoryczną dyskusję o stronie wydatkowej opartą o twarde, ale i przystępnie przedstawione dane
  • edukuje ludzi jak działa państwo i z jakich elementów się składa

Wszystkie Mapy można pobrać poniżej: