mapa wydatkow 2012 2A0 fin_72dpi

Debata o stanie finansów państwa toczy się nieprzerwanie od lat. Jednak często brakuje w niej mocnych argumentów, odniesienia do faktycznych danych i pokazywania zmian. Dlatego Fundacja Republikańska prezentuje dziś kolejną edycję swojego sztandarowego projektu – Mapy Wydatków Państwa prezentującej dane za rok 2012.

Zasadniczym celem Mapy Wydatków Państwa jest pokazanie zwykłym obywatelom, na co rządzący przeznaczają ich podatki oraz co powoduje tak groźne narastanie długu publicznego. Dzięki graficznej formie odwzorowania na Mapie widać skalę i proporcje konkretnych pozycji. Powierzchnia pojawiających się kół jest proporcjonalna do sum wydatkowanych na opisane zadania. Z przeprowadzonych analiz wyłania się szereg wniosków.

W porównaniu do 2011 roku rząd nie podjął się koniecznych cięć w administracji publicznej, a nawet znacznie zwiększył wydatki. Mimo spadku nakładów na instytucje polityczne o 192 mln zł, to wydatki na utrzymanie instytucji samorządowych wzrosły 512 mln. Poza tym istnieje wiele kategorii budżetowych, których finansowanie jest co najmniej kuriozalne.

Nazwa Mln 2011 Mln 2012 Wzrost/spadek kwotowy
Wydatki sektora publicznego 665 000 689 000 24 000
Instytucje 4 409 4 211 -198
Kultura i media 8 866 9 495 629
Renty i emerytury 196 368 209 544 13 176
Infrastruktura 65 539 76 362 10 823
Bezpieczeństwo i sprawiedliwość 26 783 27 101 318
Finanse 109 087 96 602 -12 485
Gospodarka 9 850 9 706 -144
Środowisko 12 179 13 220 1 041
Sport i turystyka 7 917 6 698 -1 219
Nauka i szkolnictwo wyższe 17 384 18 521 1 137
Obrona Narodowa 20 842 22 200 1 358
Edukacja 58 846 61 570 2 724
Rolnictwo 16 589 16 061 -528
Zdrowie 67 823 71 229 3 406
Rynek pracy 13 071 16 307 3 236
Pomoc społeczna 25 101 25 889 788
Utrzymanie samorządów 15 442 15 954 512

W 2012 roku Polska wydała 17 milionów złotych na Prezydencję Europejską, która skończyła się w 2011, a partie polityczne otrzymały na swoją działalność o 56 mln zł więcej pieniędzy. Rząd zwiększył o 165 mln dotację do kredytów rolniczych, ale ogólne nakłady na rolnictwo spadły o 528 mln zł. Krwiobieg gospodarki, czyli drogi, otrzymały z kolei o 587 mln mniej. Innym problemem jest fakt, że pieniądze na podobne cele wydatkowane są równolegle przez wiele podobnych instytucji – emerytury w Polsce wypłacają niektóre resorty, KRUS i ZUS. Samo utrzymanie armii urzędników tego ostatniego kosztuje 4148 mln zł czyli prawię dwa razy więcej niż Straży Pożarnej. Wydatki sektora publicznego w Polsce w 2012 r. wyniosły aż 689 miliardów złotych, co oznacza wzrost o ponad 24 mld zł w skali roku. Poniższa tabela to zestawienie 16 głównych kategorii, które zostały wykorzystane do stworzenia mapy, wartości podane są w milionach złotych.

Przygotowując Mapę przebrnęliśmy przez tysiące stron sprawozdań i dokumentów. Prezentowane dane pochodzą m.in. ze Sprawozdania z Wykonania Budżetu Państwa za 2012 r. oraz z dziesiątek informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa za 2012 r. przygotowywanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wnioskowaliśmy o dostęp do informacji publicznej do wszystkich ministerstw. Żeby dotrzeć do interesujących nas pozycji korespondowaliśmy z wieloma instytucjami.

Trudności z jakimi spotkaliśmy się przygotowując Mapę pokazały jasno, że zasada jawności finansów publicznych jest obecnie w sporej mierze martwa, a rachunkowość sektora publicznego stała się rodzajem wiedzy hermetycznej. W zeszłym roku zespół Fundacji Republikańskiej przedstawił pierwszą w Polsce kompleksową ilustrację wydatków całego sektora publicznego, obecna edycja pozwoli Państwu prześledzić zmiany transferach pieniędzy między poszczególnymi kategoriami w budżecie państwa w odniesieniu do poprzedniej mapy.