mapawydatkow2015

 

Piąta Mapa Wydatków Państwa: Wydatki w 2015 rosły wolniej niż PKB

Rządzącym udało się wreszcie sprawić, że wzrost wydatków był niższy niż wzrost gospodarczy. Niestety, przyjrzenie się detalom każe sądzić, że utrzymanie tego trendu w przyszłości nie będzie łatwe. W 2015 roku wydatki państwa wyniosły 744 588 mln zł, co oznacza wzrost o 10 857 mln zł, tj. 1,48  pkt. proc. Złożyło się na niego zwiększenie wydatków w 11 z 17 kategorii i spadek w 6 z nich. Największy wzrost zanotowano w obronie narodowej oraz (ponownie) w emeryturach i rentach. Po raz kolejny największy spadek odnotowano w kategorii finanse oraz w infrastrukturze.

Kategoria 2015 (mln zł) 2014 (mln zł) Zmiana (mln zł) Zmiana % % PKB (2015) % wydatków (2015)
Instytucje polityczne 5 208 5 214 -6 0% 0,29% 0,70%
Sport i turystyka 6 233 6 206 27 0% 0,35% 0,84%
Kultura i media 9 983 10 679 -696 -7% 0,56% 1,34%
Gospodarka 10 806 10 944 -138 -1% 0,60% 1,45%
Rynek pracy 16 745 16 924 -179 -1% 0,94% 2,25%
Rolnictwo 17 566 15 648 1 918 12% 0,98% 2,36%
Utrzymanie samorządów 17 882 17 108 774 5% 1,00% 2,40%
Środowisko 18 003 17 282 721 4% 1,01% 2,42%
Nauka i szkolnictwo wyższe 21 269 19 771 1 498 8% 1,19% 2,86%
Bezpieczeństwo i sprawiedliwość 29 124 28 873 251 1% 1,63% 3,91%
Obrona narodowa 31 016 25 018 5 998 24% 1,73% 4,17%
Pomoc społeczna 45 275 42 673 2 602 6% 2,53% 6,08%
Finanse 64 424 72 008 -7 584 -11% 3,60% 8,65%
Infrastruktura 67 093 71 920 -4 827 -7% 3,75% 9,01%
Edukacja 68 364 66 732 1 632 2% 3,82% 9,18%
Zdrowie 79 357 75 760 3 597 5% 4,43% 10,66%
Emerytury i renty 236 240 230 968 5 272 2% 13,20% 31,73%
Ogółem 744 588 733 731 10 857 1,48% 41,60% 100,00%

Czekając na środki z Unii Europejskiej

Kumulacja rozliczenia środków z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 spowodowała w 2014 roku spektakularny wzrost wydatków infrastrukturalnych o 9 200 mln zł. Takiej dynamiki nie udało się utrzymać w 2015 roku. Wydatki na infrastrukturę zmniejszyły się o 4 827 mln zł. Wobec opóźnień we wdrażaniu programów z nowej perspektywy (lata 2014-2020), możemy się spodziewać dalszego spadku wydatków na infrastrukturę w kolejnych latach.

Znaczny wzrost wydatków na obronność

Zobowiązania sojusznicze w NATO nakładają na nas obowiązek utrzymania wydatków na obronę narodową na poziomie przekraczającym 2 pkt. proc. PKB. Kolejne rządy od lat chwalą się wywiązywaniem z tych obietnic. Niewielu Polaków wie jednak, że do tej kategorii nasze władze wliczają również wojskowe emerytury.

W Fundacji Republikańskiej zmieniliśmy tę metodologię. Zgodnie z nią emerytury wojskowe są wliczane do kategorii emerytury i renty, a nie obronność. Jest to o tyle istotne, że uposażenia dla emerytowanych żołnierzy i personelu stanowią aż ¼ budżetu MON. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy zwiększenie wydatków na obronność o 5 998 mln zł, co stanowi wzrost o 24 pkt. proc.

Mamy nadzieję, że wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, ten trend będzie kontynuowany. Wydatki na zakup nowego wyposażenia są o tyle istotne, że znaczna ich część przyczynia się do utrzymania i rozwoju krajowego przemysłu obronnego.